4

Puro Taba ng Talangka

3 saves

Recommendation by Cris Ibanez

@budisleta ‘s PURO TABA NG TALANGKA, BALO-BALO, ATSARANG MANGGA at ATSARANG LABANOS🇵🇭


Comments (3)

Cris Ibanez  2 years ago

Yasssss!!!😍👏🏻🎉

Puro Taba ng Talangka  2 years ago

❤️❤️❤️❤️❤️

Puro Taba ng Talangka  2 years ago

AHLAVEEEEEEEEEEEEEEEET!!!

Shopping bag

Shop name

Your shopping bag is empty

Continue Shopping
    Shop name Promos

    Merchandise Subtotal

    Promo Discounts

    Order Subtotal

    Shipping info